Uszczelki do połęczeń kołnierzowych

Normy:

PN-EN 1514-1

Materiały:

AF 152
FA CARBO
FA 150
FA OIL
FA 1000
GUMA

Średnice:

15 – 1200